• Ελληνικά
  • English

Stress urinary incontinence (coughing, laughing) in women

Χωρίς κατηγορία 2322

Ταινία ελεύθερη τάσης. Η ταινία ελεύθερης τάσης, που τοποθετείται με μια απλή επέμβαση κάτω από την ουρήθρα εμποδίζει τη κάθοδο της ουρήθρας κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης και έτσι εμποδίζει την ακράτεια από προσπάθειαSurgical repair within 20 minutes. Stress incontinence is the type of incontinence which is related with the leakage of urine due to coughing, laughing, fast moving and, in general, to all situations where pressure in the abdomen area is increasing. In more severe forms, the loss of urine can be massive and can take place even during calmer activities. This type of incontinence, although it can occur in both sexes, is more frequent in women and is due to the relaxation of the muscular floor of their pelvis, usually due to atrophy of these muscles, due to childbirth and the lack of estrogens after menopause.

 

Ταινία ελεύθερη τάσης εξερχόμενη δια του κοιλιακού τοιχώματος (κλασικό TVT).More rarely, this type of incontinence can be due to weakness of the continence mechanism of the sphincter, caused by neurological diseases, diabetes, or injuries of the pelvic nerves due to accidents, or more frequently after large scale operations in the pelvis for the removal of tumours. The most common type of stress urinary incontinence, that is the one that is caused by a relaxation of the pelvic floor in women, is treated with various conservative and more frequently with surgical means. The most usual operations include the placement of tapes of polypropylene under the urethra in women. These tapes do not exercise pressure in order to block the urethra, when they are correctly placed, but act as a support of the urethra at the moment when, due to the increase of intra-abdominal pressure, the urethra moves from its position, allowing thus the leakage of urine.

Ταινία ελεύθερη τάσης εξερχόμενη δια των θυροειδικών τρημάτων της λεκάνης (TVTO, TOT).These tapes are very effective in controlling incontinence and are easily placed with simple operations, with epidural or local anesthesia. They are perfectly tolerated by the human body and, very soon, they are integrated in the tissues, without any problems. These operations, in order to offer the optimal results, must be performed by specialized in incontinence urologists.

The oldest and most proven of all tapes is the TVT tape. For its placement, the two edges of this band must be pulled out of the lower abdominal wall, with the aid of special needles. Although the method is quite safe in the hands of an experienced specialist, there is still some danger of organ injury due to the use of needles.

Ταινία ελεύθερη τάσης εξερχόμενη δια των θυροειδικών τρημάτων της λεκάνης (TVTO, TOT).The attempts to simplify this operation has lead to two variations of the placement of the tape, by passing the tape not through the lower abdominal wall, but through the thyroid foramina in the internal surface of the thighs (TOT and TVTO tapes).

This technique reduces the duration of the operation and the danger of possible injury of the urinary bladder, the intestine and the iliac vessels. Another simplification of the TVT tape is the recently used TVT Secure tape. This tape is even more advantageous than the others due to the fact that no needles are used for the tape to pass through and, thus, its application is fast and safe, and it can be performed with local anesthesia. Its effectiveness remains to be evaluated.