• Ελληνικά
  • English

Triplex

Triplex ορχικών αγγείων για την ανίχνευση κιρσοκήλης. Έλεγχος με ειδικό υπερηχογράφημα για την ανίχνευση κιρσοκήλης σε περιπτώσεις υπογονιμότητας, πόνου στους όρχεις ή ψηλαφητού ή και ορατού μορφώματος στο όσχεο.

Ενδιαφέρον Άρθρα