• Ελληνικά
  • English

Ουροροομετρία

Μέτρηση της δύναμης και της εικόνας της ούρησης, που σε συνδυασμό με τον υπερηχογραφικό έλεγχο για κατακράτηση ούρων, βοηθά στην εκτίμηση του βαθμού απόφραξης των ούρων συνήθως λόγω προστάτη και κατ’ επέκταση στη λήψη της απόφασης για εγχείρηση προστάτη.

Ενδιαφέρον Άρθρα