• Ελληνικά
  • English

Καυτηριασμός κονδυλωμάτων

Μετά από εφαρμογή τοπικής αναισθησίας με αναισθητική αλοιφή και χωρίς ένεση, γίνεται καυτηριασμός των κονδυλωμάτων με τη βοήθεια διαθερμίας.

Ενδιαφέρον Άρθρα