• Ελληνικά
  • English

Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως

Μετά από εφαρμογή τοπικού αναισθητικού και λιπαντικού, γίνεται καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης, με σκοπό την κένωσή της σε περίπτωση αδυναμίας ούρησης ή σημαντική χρόνιας κατακράτησης ούρων, μέχρι την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας.

Ενδιαφέρον Άρθρα