• Ελληνικά
  • English

Διορθικό υπερηχογράφημα

Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη – σπερματοδόχων κύστεων, με δυνατότητα εκτέλεσης κατευθυνόμενης βιοψίας προστάτη. Εκτέλεση υπερηχογραφήματος προστάτη και σπερματοδόχων κύστεων δια του ορθού εντέρου, για τη διερεύνηση της υπογονιμότητας, και δυνατότητα εκτέλεσης βιοψίας προστάτη, κατευθυνόμενης με το υπερηχογράφημα, για τη διερεύνηση πιθανότητας καρκίνου του προστάτη σε ασθενείς με άνοδο του PSA.

Ενδιαφέρον Άρθρα